<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Kars Homeopathie behandeling
Kars Homeopathie praktijk logo
opzoeken klachten

Wat houdt een homeoapthische behandeling in?

Een homeopathische behandeling betekent, dat de homeopaat een of meer middelen voor u uitzoekt op basis van het totale ziektebeeld. Daar is veel informatie voor nodig. Een eerste consult kan dan ook makkelijk anderhalf uur duren, houdt u daar dus rekening mee.

De homeopaat zal vragen naar alle ziekteverschijnselen, óók naar symptomen die op het eerste oog niets met de ziekte te maken hebben. De omstandigheden waaronder de symptomen verslechteren of verbeteren (warmte, kou, binnenshuis of buiten, wel of niet eten of drinken) worden ook meegenomen. Verder is van belang welke constitutie u hebt; die ontstaat uit overgeërfde ziekten en gebeurtenissen en uit door u zelf meegemaakte gebeurtenissen. De homeopaat kijkt daarbij naar zowel lichamelijke als emotionele en mentale symptomen.

Voor een juiste en complete homeopathische diagnose en prognose zijn uitslagen van onderzoeken handig, maar niet noodzakelijk.

Methoden

Er zijn diverse methoden voor een homeopathische behandeling in omloop. Ik gebruik als basis meestal een indeling van ziekten naar chronische ziekten, of ziekten als gevolg van een incident of besmetting. Dat wordt verder verfijnd met erfelijke en constitutie-tendensen. Om het beste, meest passende middel te vinden gebruik ik verschillende aanvullende methoden. De ene is immers handig wanneer de nadruk ligt op lichamelijke klachten; een andere is meer geschikt voor alleen mentale klachten.

Middelen

Ik schrijf meestal meer middelen tegelijk voor. U krijgt een schema voor het innemen van middelen mee. Manieren van innemen zijn: droge korrels, korrels opgelost in water of als ruikdosis. Ik gebruik ze alle drie. Op basis van de verandering van symptomen gedurende het innemen van de middelen en daarna, bepaal ik of en zo ja, welke veranderingen nodig zijn. Een behandeling van een acute ziekte (besmetting, incident) duurt minder lang dan van een chronische ziekte. U bent er in het eerste geval met twee of drie consulten van af. De behandeling van chronische ziekten duurt meestal wel langer. Wanneer er geen verbetering op gang komt, of wanneer zich andere verschijnselen voordoen die een reguliere behandeling vragen (naast of in plaats van de homeopathische) dan zal ik u doorverwijzen.