<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Kars Homeopathie tarieven
Kars Homeopathie praktijk logo

Tarieven voor 2019

Eerste consult inclusief intake en uitleg (min. 1½ uur)

€85,-

Vervolgconsulten(1 uur)

€65,-

Acute klachten (alleen ingeschreven patiënten)

€35,-

Telefonisch consult (alleen ingeschreven patiënten)

€25,-

Verstrekking middelen zonder consult (herhaling)

€20,-

Algemene telefonische advisering

gratis

Consulten i.h.k.v. vervangingsdiensten volgen de tarieven van de eigen homeopaat.

Afhankelijk van uw eigen aanvullende ziektekostenverzekering worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed. Homeopathische consulten gaan niet ten koste van uw eigen risico. Indien een vergoeding voor homeopathische geneesmiddelen is verzekerd, dan geldt die alleen voor de lijst met geregistreerde homeopathische geneesmiddelen. Ik schrijf zoveel mogelijk voor uit deze lijst.